Вівторок 21 трав. 2024
Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про видобування та реалізацію бурштину» № 357-VIII від 23 квітня 2015 року

Проект Закону "Про видобування та реалізацію бурштину" №1351-1 від 26.12.2014 прийнято в першому читанні.

dobuvachi burshtinu

Внаслідок нелегального видобутку бурштину в багатьох районах Житомирської та Рівненської областей відбувається незворотне пошкодження ґрунтового покриву та знищення ареалів існування місцевої біоти. Так звана «бурштинова лихоманка» наразі охопила значну територію Полісся, і вирішувати це питання потрібно на законодавчому рівні.

23 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про прийняття за основу проекту Закону України про видобування та реалізацію бурштину» № 357-VIII.

Як заявляють автори в Пояснювальній записці, прийняття законопроекту нібито дасть можливість уникнути негативних екологічних, економічних та соціальних наслідків для економіки України від нелегального видобування бурштину. Проте експерти Всеукраїнської екологічної ліги виявили в законопроекті прогалини та юридичні лазівки, які дозволять продовжувати хижацький видобуток бурштину, зокрема:

1) згідно із законопроектом старательські ділянки не можна розташовувати на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Але варто зазначити, що, відповідно до ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд», здійснення на землях природно-заповідного фонду будь-якої діяльності, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних комплексів, вже заборонена. Тому цей пункт є нічим іншим, як прикладом популізму;

2) законопроектом не передбачено перетворення надрокористувача на юридичну особу, тому держава не отримає економічних вигод від реалізації бурштину;

3) у законопроекті зазначено, що видобування, зберігання, транспортування та реалізація бурштину здійснюються без ліцензії на видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. Але, згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-III від 01.06.2000, видобуток дорогоцінного каміння органогенного утворення (до якого відносять бурштин відповідно до Закону України № 637/97-ВР від18.11.1997), підлягає обов’язковому ліцензуванню. Проте 28 червня 2015 року цей закон буде змінений, зокрема з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, буде вилучено видобуток дорогоцінних металів і каміння. Знаючи про це, автори законопроекту намагаються сформувати ще одну корупційну схему в дозвільно-ліцензійній діяльності;

4) подаючи заявку на видобуток бурштину, землекористувач зобов’язаний здійснити рекультивацію порушеної земельної ділянки після закінчення видобування бурштину або закінчення строку договору про видобування бурштину. У законопроекті не вказано перелік природоохоронних заходів з рекультивації та зобов’язуючих механізмів щодо їхнього здійснення. На практиці це будуть тисячі покинутих гектарів сплюндрованих українських земель;

5) за законопроектом, видобуток бурштину на землях водного фонду можливий за умови надання дозволу відповідним територіальним органом Центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. Всеукраїнська екологічна ліга вважає, що господарське використання заплав та прибережних смуг призведе до порушення гідрологічного режима та зменшення біорізноманіття водних екосистем. Тому необхідно встановити заборону на видобування бурштину в межах заплави річки (не менше ніж 300 м до урізу води).

Таким чином, зазначений законопроект жодним чином не зменшує негативний вплив від видобування бурштину на екосистеми, оскільки екологічна складова практично вилучена з його структури.