Субота 18 трав. 2024
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Ліквідація екологічної експертизи – загроза довкіллю

Влітку 2010 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розпочало  підготовку проекту Закону України  «Про вдосконалення дозвільної системи у будівництві», який передбачав істотні зміни щодо правил містобудування.

Докладно аналізуючи цей проект, експерти ВЕЛ зрозуміли, що наслідками його прийняття стане цілковита зміна не лише дозвільної системи у будівництві, а й брутальне ігнорування, іноді навіть скасування прав громадян, передбачених чинними нормативно-правовими актами, обмеження функцій органів влади, що контролюють дотримання екологічних норм у будівництві, положень, пов’язаних з імовірним виникненням надзвичайних ситуацій та охороною праці, санітарно-епідеміологічної складової тощо.

Міністерство, яке мало б турбуватися про регіональний розвиток, цим проектом обмежує права місцевих громад щодо їхнього впливу на вирішення питань, життєво важливих для населених пунктів.

Цей закон дає можливість забудовнику ігнорувати екологічну експертизу своїх проектів на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища.

Новий Закон суперечить міжнародним зобов’язанням України в частині доступу громадськості до інформації і можливості впливу на прийняття управлінських рішень.

Відповідно до ч. 4 Оргуської конвенції «Кожна зі сторін забезпечує участь громадськості вже на ранньому етапі, коли відкриті всі можливості для вивчення різних варіантів і коли участь громадськості може бути найефективнішою». Частини 4–10 ст. 6 цієї Конвенції регламентують порядок участі громадськості у процедурі оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Новий Закон скасовує положення законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» і «Про екологічну експертизу» стосовно обов’язковості  екологічної експертизи у процесі інвестиційної, господарської та іншої діяльності, яка впливає чи може вплинути на стан довкілля. Новий Закон вилучає з переліку об’єктів екологічної експертизи інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових і розширення або реконструкцію діючих об’єктів, технічне переобладнання підприємств.

Повний текст дивіться у файлах нижче.

Документи

1) Переглянути повний текст цієї статті у вигляді *.pdf