Середа 21 лют. 2024
Сьогодні, 27 листопада 2019 року представники Всеукраїнської екологічної ліги беруть участь у Парламентських слуханнях на тему «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять…
Природа нагородила Україну винятково сприят­ливими умовами для життєдіяльності людини та ведення сільського господарства – це, насампе­ред, унікальні ландшафти та ґрунти. Україна є одним зі світових…
4 липня 2018 року представники Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у Парламентських слуханнях на тему «Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату». …
18 квітня 2018 року у Комітеті екологічної політики Верховної Ради України відбулось засідання круглого столу на тему: "Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні". Участь у…
23 січня 2018 року відбулося засідання Націо­нальної екологічної ради України, у якому взяли участь представники громадських ор­ганізацій природоохоронного спрямування, орга­нів виконавчої влади, громадські діячі й…
20 жовтня 2017 року в Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від­булося засідання круглого столу «Впровадження Закону…
8 червня 2017 р. Комітет Верховної Ради Украї­ни з питань екологічної політики, природоко­ристування та ліквідації наслідків Чорнобиль­ської катастрофи провів круглий стіл на тему «Екологічні проблеми…
Проект Постанови внесений народними депутатами України Чубом Є.В. та Гончаровим С.В. на розгляд Верховної Ради України. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52012 Основні напрями збалансованого розвитку та відновлення інфраструктури населених…