Вівторок 21 трав. 2024
23 березня 2007 р.

Засідання круглого столу у Верховній Раді України «ГМО в Україні: законодавчі аспекти».

Результати роботи круглого столу сприяли повнішому висвітленню стану та шляхів розв’язання проблем ГМО в Україні, аналізу виконання міжнародних конвенцій, угод у сфері довкілля, рівня забезпечення нормативно-правої бази у сфері ГМО, взаємодії з органами місцевої влади, бізнесовими структурами, громадськими екологічними організаціями для стабілізації й поліпшення ситуації в регіонах, наукової, освітянської, пропагандистської та виховної роботи з екологічних питань, залученню широких кіл громадськості до найактуальнішої екологічної інформації. В ході засідання було обговорено зміни до проекту Закону України «Про біобезпеку» та нові підходи до формування українського законодавства щодо ГМО.

Нині в нашій державі поводження з ГМО регулюється лише Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні», прийнятою ще в 1998 р. Кілька спроб прийняти Закон «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» не були реалізовані Верховною Радою.

З огляду на зазначене пропонуємо до ухвалення Закону «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» прийняти Постанову Кабінету Міністрів України «Про посилення контролю за ввезенням, транзитом та використанням ГМО в Україні».

Було прочитано 1537 разів