Субота 16 січ. 2021
Правління Всеукраїнської екологічної ліги

Вищим керівним органом між з'їздами Ліги є Правління, яке збирається не рідше одного разу на півроку і є правомочним при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

Правління Ліги:
– скликає з'їзд Ліги та визначає порядок представництва на ньому;
– здійснює заходи щодо втілення в життя рішень з'їзду;
– готує для відповідних органів державної влади пропозиції щодо подальшого вдосконалення природоохоронного законодавства;
– розробляє основні напрями діяльності Ліги, координує роботу осередків;
– за поданням Голови Ліги обирає заступників зі складу членів Правління, голову Наукової Ради Ліги, координатора Ліги по роботі з дітьми та молоддю, кількісний склад Виконкому;
– заслуховує звіти Виконкому Ліги;
– приймає рішення про створення або припинення діяльності обласних організацій;
– затверджує Положення про місцевий осередок, обласну організацію, Наукову Раду, Виконком Ліги, координатора Ліги по роботі з дітьми та молоддю;
– приймає рішення про створення (реорганізацію, ліквідацію) госпрозрахункових підприємств зі статусом юридичної особи, затверджує положення про їхню діяльність;
– затверджує бюджет Ліги.

До складу Правління входять Голова Ліги, заступники, голови обласних осередків, голова Наукової Ради, голова Виконкому, члени Ліги, обрані на з'їзді.

 

Склад Правління ВЕЛ

Натисніть тут, щоб переглянути склад Правління у *.pdf.

В розділі "Структура ВЕЛ":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи