Середа 21 жовт. 2020
8 жовтня 2020 р. – перший день роботи Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»

Емблема Форум 20208 жовтня в м. Івано-Франківськ розпочався Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Захід буде тривати три дні – 8, 9 та 10 жовтня 2020 р.

Представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та обладнання перероблення відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, природоохоронні громадські організації вперше зібрались для обговорення проблем поводження з відходами в Україні на національному рівні у 2013 році, Національний форум  у 2020 році сьомий раз поспіль збирає учасників з усіх регіонів України.

Загальне форум 2020

Емблема ВЕл 2020Організатор заходу – Всеукраїнська екологічна ліга. Форум проводиться за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, корпорації «Si Group Consort. Ltd.», Центру екологічної освіти та інформації.

Метою Форуму є визначення в Україні проблем та шляхів подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні, впровадження природоохоронних ініціатив та проектів, сприяння залученню інвестицій у сферу перероблення відходів, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій в усіх секторах економіки, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, формування нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку в Україні.

Ключова тема Форуму 2020 року – розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики.

Форум об’єднав більше 300 учасників з усіх регіонів України, серед яких: народні депутати, науковці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, природоохоронних громадських організацій, комунальних та бізнес-структур, з них – 85 учасників взяли участь у роботі Форуму онлайн.

Форум ТВПід час відкриття Форуму Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, наголосила на важливості інтегрованого управління відходами для збалансованого розвитку нашої країни. Проблема відходів нині є однією з ключових екологічних проблем в Україні. Водночас, відходи, що утворюються у промисловості, та вторинна сировина у комунальному секторі є цінним сировинним резервом. За невеликих зусиль, але, при цьому, за гарної організації, здійснення системної інформаційно-просвітницької роботи, а також застосування стимулюючих інструментів місцеві органи влади здатні навести лад у понад 98% населених пунктах держави і ліквідувати більшість  офіційних і несанкціонованих сміттєзвалищ, що не відповідають нормам екологічної безпеки. Важливим є запровадження системи роздільного збирання та переробки відходів на засадах принципу розширеної відповідальності виробника із забезпечення її дієвими економічними та правовими механізмами. Надзвичайну загрозу для довкілля становлять полігони ТПВ та сміттєзвалища, яких в Україні за офіційною інформацією нараховується близько 7 тис. Всеукраїнська екологічна ліга протягом тривалого часу здійснює громадську інвентаризацію несанкціонованих сміттєзвалищ, яких за нашими даними – близько 30 тис. Розроблення та реалізація регіональних планів управління відходами, а також популяризація кращих практик  є надзвичайно актуальними.Емблема Ів Фраік

Віталій Федорів, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, привітав учасників Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» та наголосив на тому, що в області, як і в цілому по Україні, загострюється ситуація з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів. Розуміючи надзвичайно велику вагу цього питання та виклики, які стоять перед областю, в цьому році Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації розпочало розроблення Регіонального плану управління відходами в Івано-Франківській області 
до 2030 року.

З привітанням виступили Роман Шахматенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України, Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради, Руслан Марцінків,міський голова Івано-Франківська,  Роксолана Джура, міський голова м. Бурштин.

Едуард Прощук, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, акцентував увагу на необхідності впровадження в українське законодавство європейських директив та стандартів. Світова практика свідчить про економічну та соціальну доцільність залучення відходів у господарський обіг, оскільки стає масштабною індустрією, де задіяні сотні тисяч працівників і формуються значні доходи та зберігаються первинні природні ресурси. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від України негайних і рішучих кроків для впровадження європейських стандартів у сфері поводження з відходами. Україна є однією з небагатьох країн , яка не має рамкового закону управління відходами. На сьогодні це найбільш пріоритетне завдання.

SigroupІлля Марчевський, голова правління Корпорації «SiGroupConsort. Ltd.»,  наголосив на необхідності підтримки високого рівня та безпечного для довкілля вилучення, збору, сортування, обробки, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення небезпечних відходів, зокрема знешкодження непридатних агрохімікатів і тари від них; знешкодження обладнання, яке містить ПХБ; транспортування та логістичного забезпечення небезпечних вантажів; утилізації ртутьвмісних ламп, в т.ч. енергозберігаючих; проектування та будівництво сучасних заводів з утилізації небезпечних відходів. Важливим є створення чітко визначених правил, які забезпечать залучення інвестицій у сферу поводження з відходами.

Під час Першої пленарної сесії «Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики» Андрій Пліхтяк, начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА, представив проект Регіонального плану управління відходами в Івано-Франківській області до 2030 року. Регіональний план покликаний стати інструкцією, виконання якої дозволить комплексно підійти до проблеми та втілити в життя кращі практики у сфері поводження з відходами. Це може стати реальністю за умови впровадження на національному рівні належного нормативно-правового забезпечення та достатнього фінансового ресурсу. Метою розроблення Регіонального плану є забезпечення управління відходами в області з урахуванням положень Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

Карпати сміттяВраховуючи складність майбутніх рішень, основними заходами в Івано-Франківській області відповідно до регіонального плану управління відходів до 2030 року мають бути:

• будівництво регіональних сміттєперевантажувальних станцій, сміттєсортувальних ліній, сміттєпереробних заводів;

• будівництво регіональних полігонів для захоронення побутових відходів, які відповідатимуть європейським стандартам та всім нормам екологічної безпеки;

• • створення пунктів збирання відходів від населення (небезпечних, вторинних, великогабаритних, медичних відходів, в тому числі електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок та акумуляторів);

• створення об’єктів з компостування рослинних відходів, оброблення та утилізації відходів тваринного походження.

Також директори та представники департаментів, управлінь екології та природних ресурсів при обласних ОДА представили власний досвід з питань поводження з ТПВ у регіонах.

Проблеми нормативно-правового забезпечення поводження з відходами, удосконалення організаційно-економічного механізму екологізації виробництва, питання комплексного підходу до вирішення проблеми збору та переробки відходів. в Україні були в центрі уваги учасників Другої пленарної сесії «Правове регулювання та законодавчі ініціативи поводження з побутовими та промисловими відходами в Україні».

Під час презентаційної панелі «Міжнародний досвід управління відходами» були представлені міжнародні програми та проекти у сфері поводження з відходами в Австрії, Угорщині, Румунії, Словаччині та інших країнах.

Учасники круглого столу «Розроблення та впровадження заходів щодо  поводження з небезпечними відходами (з особливою увагою до медичних відходів в умовах карантинних заходів)» під час обговорення акцентували увагу на  методах управління  медичними відходами у сучасних умовах, також  розглянули питання роздільного збирання твердих побутових відходів та утилізації небезпечних відходів, у тому числі непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів.

Відеотрансляція першого дня Форуму (8 жовтня)

Програма Форуму

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи