Субота 15 серп. 2020
Всеукраїнська екологічна ліга вважає: «Менше – це краще»!

178803До 2030 року Європейський Союз поставив за мету вдвічі скоротити харчові відходи на душу населення на рівні роздрібної торгівлі та споживання. Крім того, мають зменшити втрати продовольства в процесі виробництва та постачання. Такі дії сприяють досягненню продовольчої безпеки та проведенню ресурсоефективної економіки держав.

Буде розроблена програма боротьби з марнотратним споживанням продуктів харчування і втратами в харчовій промисловості.

Рада ЄС готується до проведення конференції Платформи ЄС з метою вироблення чітких рекомендацій до Плану дій із скорочення харчових відходів. Платформа ЄС створена у 2016 році та спрямована на розробку заходів боротьби з втратами та марнотратним споживанням, організацію обміну передовим досвідом та оцінку стійких досягнень.86640

Занепокоєння питанням харчових втрат на світовому рівні є ще одним доказом актуальності проблеми і в Україні, на яку тривалий час наголошує Всеукраїнська екологічна ліга. Економічне зростання і сталий розвиток держави неможливі без термінового скорочення антропогенного впливу на довкілля шляхом змін у виробництві та споживанні товарів і ресурсів. Експертами ВЕЛ з’ясовано, що дослідження обсягів втрат харчових продуктів, харчових відходів по відношенні до обсягів продовольства на сьогодні обмежене, оскільки жодна база даних не узагальнює світову статистику щодо харчових втрат, яка б передбачала використання гармонізованої методології збору даних для аналізу.

2previewМи прагнемо привернути якомога більше уваги до сучасного марнотратного споживання, аби дати поштовх впровадженню механізмів запобігання утворенню відходів, як у виробництві, так і на рівні споживача, адже створення стійких продовольчих ланцюгів неможливе без скорочення харчових втрат.