Неділя 23 лют. 2020
Засідання Національної екологічної ради України 23 січня 2018 року

27023445 1766196016788874 7821428146285218822 o23 січня 2018 р. відбулося засідання Національної екологічної ради України (далі – НЕРУ), в якому взяли участь представники громадських організацій природоохоронного спрямування, органів виконавчої влади, громадські діячі й активісти, науковці та ЗМІ.

Учасники НЕРУ на черговому засіданні розглянули питання стану поводження з побутовими відходами в Україні та ситуацію з будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка, Жмеринського району, Вінницької області.

Тимочко Т.В., голова Національної екологічної ради України, висловила занепокоєння громадських організацій з приводу стану поводження з побутовими відходами в Україні. Наголосила на тому, що 1 січня 2018 року вступили в дію зміни до Закону України «Про відходи», що були ухвалені ще у 2012 році, які мали б спонукати органи влади до зміни ставлення до ситуації з побутовими відходами, але, нажаль, нічого не змінилося. Надала комплексну оцінку Європейській ієрархії поводження з відходами та охарактеризувала п’ять етапів поводження з побутовими відходами. Зауважила, що вони не працюють в Україні через різні тіньові схеми, що відбуваються на всіх рівнях держави, починаючи з урядового, окремих бізнес структур та місцевих органів влади. Підкреслила, що в  Україні накопичено 12,5 млрд. т відходів та налічується більше семи тисяч сміттєзвалищ, переважна більшість  яких не відповідають санітарним нормам. Акцентувала увагу присутніх, що Україна має застосувати європейські вимоги до поводження з відходами та ухвалити закони, які б відповідали цим вимогам.27023356 1766195760122233 501908989846186127 o

Ігнатенко О. П., доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, розповів про стан поводження з відходами в Україні. Зауважив, що за показниками 2016 р. лише 3% відходів підлягає сортуванню та вторинній переробці шляхом спалюються на заводі «Енергія» в м. Києві, сміттєспалювальній установці в м. Лебедин і двох пересувних сміттєспалювальних установках в м. Харкові. Акцентував увагу присутніх, що сьогодні вже маємо колапс, оскільки з 1 січня забороняється захоронення непереробних відходів, а в Україні  взагалі відсутня галузь переробки побутових відходів, не працюють заборонні методи. Норму яка почала діяти з 1 січня виконати не можливо, оскільки виникає необхідність стрімкого будівництва великої кількості переробних об’єктів та залучення інвестицій. Особливу увагу зосередив на тому, що в трикутнику між соціумом, економікою та екологією ключовим буде питання збільшення екологічного податку на захоронення відходів. Зауважив, що без збільшення ставок цього податку не можливо буде створити певні економічні умови для переробки та перетворення її на переважну та ефективнішу, ніж захоронення. Вважає, що  ці витрати мають лягати на забруднювача.

Шоробура Н.Л., спеціаліст відділу поводження з відходами Міністерства екології та природних ресурсів України, розповіла про роботу що проводиться на сьогоднішній день Міністерством, зокрема в сфері розроблення Національного плану виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Вказала, що План буде розроблено по кожному типу відходів. Вже підготовлено на подачу до Уряду проект Постанови про затвердження координаційної ради. Детально зупинилася на стратегічних цілях та характеристиці Стратегії. Зауважила також, що готується проект закону «Про відходи».

26992375 1766191146789361 8513945389636572516 nЧебан М. Г., представник Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз, зауважила, що набуття чинності 1 січня 2018 року змін до Закону України «Про відходи» актуалізує вивчення та перегляд Європейських вимог та нормативів, що ставляться до сфери поводження з відходами. Особливу увагу зосередила на тому, що національне та європейське законодавство в цій сфері лежать в різних площинах регулювання. Якщо Закон України «Про відходи» визначає, що відповідальність за збирання, сортування та захоронення  несуть об’єкти утворення відходів та органи місцевого самоврядування, то в європейському законодавстві стадії поводження з відходами та відповідальність за це починається з процесу мінімізації утворення відходів. Відзначила, що  з підписанням угоди з ЄС Україна прийняла на себе міжнародні зобов’язання щодо поводження з відходами, зокрема поетапної імплементації Директиви 2008/98/ЄС та Директива 1999/31/ЄС. Наголосила на тому, що для України постає досить актуальним питання виконання європейського законодавства саме під час розроблення Національного плану виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.

В результаті обговорення стану поводження з побутовими відходами в Україні вирішили надати органам державної влади пропозиції, зокрема:

Верховній Раді України:

–       ухвалити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо запобігання негативній дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище» № 3198 від 30.09.2015 р., положення якого спрямовані на створення та забезпечення ефективного функціонування системи збирання, перероблення та утилізації відходів, а також удосконалення системи управління у цій сфері відповідно до вимог Директиви ЄС № 2008/98/ЄС про відходи;

–       розробити та ухвалити законопроекти щодо посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері поводження з відходами.

–       ухвалити проект Закону України «Про державну політику у сфері поводження із мийними засобами» № 5182-1 від 07.10.2016 р., завдяки якому буде створено правові підстави та умови для обмеження виробництва, ввезення на митну територію України та реалізацію мийних засобів, що містять фосфати;

–       ініціювати створення міжвідомчої робочої групи на рівні комітетів Верховної Ради України щодо формування політики (стратегії, плану дій) поводження з  відходами;

Кабінету Міністрів України:

–       забезпечити виконання цілей та завдань, встановлених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818, щодо розроблення стратегічних, програмних і планових документів для різних галузей економіки України, де передбачити завдання та заходи з їх екологізації шляхом технічного переоснащення, впровадження енергоефективних і ресурсоощадних технологій, маловідходних, безвідходних і екологічно безпечних технологічних процесів;

–       створити Державне агентство поводження з відходами та передати йому повноваження Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у цій сфері;

–       запровадити економічні механізми зі встановленням відповідальності виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці за збирання, вивезення, переробку, утилізацію та безпечне захоронення небезпечних відходів;

–       впровадити національну систему збирання та утилізації використаних автотранспортних засобів, шин, хімічних джерел струму, використаної електропобутової техніки та електричного обладнання тощо;

–       стимулювати надходження інвестицій у сферу поводження з відходами, розвиток інфраструктури ринку вторинних ресурсів, залучення в цю сферу малого й середнього бізнесу з перспективою створення на цих засадах переробної галузі;

–       ухвалити нові ставки екологічного податку для забезпечення стимулювання розвитку екологічно безпечних технологій поводження з відходами;

–       сприяти запровадженню екологічно чистих і безпечних технологій утилізації, видалення та перероблення відходів;

–       забезпечити впровадження фінансово-економічних механізмів підтримки господарюючих суб’єктів, які прагнуть зменшити обсяги шкідливих викидів і відходів виробництва, впроваджують і розвивають природоохоронні ресурсоощадні та маловідходні технології;

–       забезпечити перегляд п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від  01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» з метою врегулювання відсутності необхідності розроблення паспортів на відходи, на які є технологія з утилізації чи/або укладено договір зі спецорганізацєю, що має необхідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності з утилізації відходів;

–       розробити дієвий механізм розвитку транскордонного співробітництва у сфері поводження з небезпечними відходами.

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

–       стимулювати суб’єктів господарювання до розроблення власних програм поводження з відходами;

–       запровадження реєстру установ і підприємств, які здійснюють збір та транспортування відходів;

–       зобов’язати балансоутримувачів найбільших полігонів України системою спостереження для попередження та ліквідації пожеж з використанням датчиків інфрачервоного діапазону;

–       забезпечити виконання полігонами ТПВ України вимоги щодо обладнання їх системою вилучення та знешкодження біогазу, як основного заходу пожежної безпеки;

–       розробити механізми економії первинних матеріальних ресурсів у виробництві та їхньої заміни на відповідні вторинні матеріальні ресурси;

–       удосконалити систему роздільного збирання побутових відходів та їх переробки;

–       запровадити економічні механізми зі встановленням відповідальності виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці за збирання, вивезення, переробку, утилізацію та безпечне захоронення відходів.

–       провести інженерне обстеження та паспортизацію полігонів побутових відходів та сміттєзвалищ, створити їх електронний Реєстр, включаючи стихійні сміттєзвалища.

–       стимулювати розвиток інноваційних технологій і обладнання для поводження з відходами, сприяти розвитку конкуренції на цьому ринку.

–       розробити механізми регулювання економії первинних матеріальних ресурсів у виробництві та їхньої заміни на відповідні вторинні матеріальні ресурси.

–       забезпечити стимулювання проектів міжмуніципального співробітництва та приватно-державного партнерства.

–       здійснювати комплексну оцінку екологічних та енергетичних впливів переробних підприємств.

–       створити каталог полігонів та звалищ України.

Міністерству екології та природних ресурсів України:

–       вжити негайних заходів щодо створення та розміщення доступного для громадськості Національного реєстру викидів і перенесення забруднювачів відповідно до вимог Протоколу про РВПЗ;

–       забезпечити адаптацію законодавства у сфері поводження з відходами до вимог європейських директив, які необхідно імплементувати відповідно до вимог Асоціації між Україною та ЄС (Директива № 2008/98/ЄС, Директива № 2006/21/ЄС, Директива № 1999/31/ЄС);

–       запровадити в Україні державний кадастр відходів, закінчити створення в цій сфері єдиної інформаційно-аналітичної мережі, системи обліку та паспортизації місць розміщення відходів;

–       вимагати, щоб всі судна та інші плавучі засоби були обладнані місткостями для збирання лляльних та інших забруднених вод, які потрібно систематично передавати на спеціальні очисні споруди для очищення та знезараження;

–       зобов’язати всіх судновласників укладати договори на збирання (прийом) стічних та лляльних (підсланевих) вод з підприємствами, які мають ліцензію (дозвіл) на такі види діяльності;

–       посилити відповідальність за несанкціоноване скидання стічних та підсланевих вод водним транспортом та забруднення водних ресурсів;

–       привести Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення у відповідність з Міжнародною конвенцією щодо запобіганню забруднення з суден;

–       завершити роботи зі збирання та вивезення для утилізації залишків непридатних пестицидів та хімічних засобів захисту рослин в Україні;

–       створити систему поводження з відходами у сфері сільського господарства;

–       забезпечити виконання в повному обсязі завдань та заходів Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами (яка не виконана станом на 2016 р.);

–       розробити та запровадити систему перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців сфери управління та виробництва небезпечних відходів за напрямами: охорона природи та здоров’я людини від впливу небезпечних відходів; утилізація й видалення небезпечних відходів; нормативно-правове регулювання у сфері поводження з небезпечними відходами; науково-технічна діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами;

–       забезпечити перегляд Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 р. № 41 «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення  та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання» та приведення його норм у відповідність з вимогами Закону України від 06.09.2012 р. № 5203-VI «Про адміністративні послуги» та Закону України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відповідно до Директив ЄС щодо поводження з відходами;

–       провести комплексне обстеження басейнів транскордонних річок та інших об’єктів, які забруднюються відходами;

–       розробити дієвий механізм стимулювання роздільного збирання та утилізації небезпечних відходів, які утворюються у домогосподарствах;

–       розробити систему поводження з небезпечними відходами (запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування та утилізації, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Обласним державним адміністраціям:

–       ініціювати розроблення, затвердження та реалізацію регіональних (обласних) програм поводження з відходами, враховуючи небезпечні відходи;

–       на рівні міських і селищних рад розглянути можливість організації громадських робіт для сортування сміття та доставки його на пункт переробки з метою вилучення небезпечних відходів зі складу побутових;

–       активно залучати ЗМІ та рекламу, освітні програми для популяризації правильного поводження з відходами;

–       розробити та запровадити екологічні освітні програми для дітей та  молоді стосовно поводження з відходами.

Також учасники НЕРУ на засіданні розглянули питання про ситуацію з будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка, Жмеринського району, Вінницької області.

26758330 1766195753455567 3432793003866907946 oМусіровський О. А., правозахисник Вінницької області, розповів про загрози екосистемі Вінницької області та України в цілому, що зумовлені незаконним будівництвом полігону ТПВ біля села Людавка. Зауважив, що відбувається будівництво сміттєзвалища, яке несе за собою величезну вирубку цінних порід дерев, ймовірність забруднення атмосферного повітря, підземних вод та ґрунтів. Стосовно будівництва не проведено громадські слухання, відсутні результати екологічної експертизи будівництва небезпечного об’єкту та матеріали оцінки впливу на оточуюче середовище. Не дивлячись на ці порушення, здійснено вирубку 7 га цінного лісу та почато будівництво площадок полігону. Вказав на численні порушення земельного, антикорупційного та природоохоронного законодавства. Деякі порушення перебувають під увагою правоохоронних органів, здійснюється слідство. Також наголосив на тому, що місцеві мешканці виступають категорично проти ініціативи Вінницької влади, адже побоюються екологічного забруднення природного середовища і водойм. Крім того, поблизу знаходиться дендрологічна ділянка з рідкісними породами дерев, порушено санітарно-захисні зони, зокрема відстані до житлової та громадської забудови.

Климбовський Л. В., голова ініціативної групи села Людовка, наголосив на тому, що населення виступає проти забудови. Акцентував увагу присутніх, що об’єкт забудови знаходиться в лісовому масиві та буде розміщений на відстані 3-5 кілометрів від найближчих населених пунктів, що є неприпустимо.

В результаті обговорення питання про ситуацію з будівництвом сміттєзвалища біля села Людавка, Жмеринського району, вирішили вимагати в органів державної влади, зокрема:

1) здійснення незалежної громадської екологічної експертизи об’єкту будівництва;

2) скликання позачергової сесії Вінницької обласної ради для створення міжфракційної робочої групи щодо розслідування незаконного будівництва та вирубки лісу для будівництва полігону твердих побутових відходів;

3) припинення будь яких будівельних робіт чи робіт пов’язаних з вирубкою лісу до проведення державної екологічної експертизи;

4) проведення об’єктивного та неупередженого розслідування фактів незаконної вирубки Людавського лісу.

Новий ресурс

sd4ua

Актуально!

Снимок

Перспективи відновлення Сходу України на засадах  збалансованого розвитку

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи