Субота 10 квіт. 2021
Звіти та публікації 2019 рік

Звіт про роботу Наукової ради

Всеукраїнської екологічної ліги

за 2019 рік

Практична природоохоронна діяльність ВЕЛ підтримується фаховим, неупередженим обґрунтуванням науковців – членів Ліги. Позиція ВЕЛ з проблемних питань формується з урахуванням пропозицій, рекомендацій представників різних галузей науки, без вузьковідомчих впливів. Наукова діяльність Всеукраїнської екологічної ліги здійснювалася у кількох наукових напрямках. 

І. Сприяння збалансованому розвитку та інтеграція екологічної складової у галузеві та регіональні політики, програми розвитку територіальних громад 

1.1.       Виклики та перспективи впровадження в Україні глобальних цілей збалансованого розвитку до 2030 року

 Наукова спрямованість. Формування політик регіонального розвитку, співпраці територіальної громади з владою та бізнесом, розроблення місцевих Стратегій/Планів на засадах збалансованого розвитку.

Підготовлено та подано на розгляд обласних рад і державних адміністрацій розділ «Екологічна безпека та збереження довкілля» до проєкту Стратегій регіонального розвитку Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Миколаївської, Київської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернігівської, областей на період до 2027 року та міста Києва зокрема.

Всеукраїнська екологічна ліга протягом року акцентувала увагу на питаннях поводження з відходами. Так, експерти ВЕЛ активно долучилася до проведення соціологічного опитування за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), розробили окремі анкети для споживачів та працівників підприємств харчової галузі, аби отримати інформацію про рівні харчових втрат та відходів, їх кількість, склад, причини та фактори накопичення, а також про заходи, які впроваджуються для запобігання та зменшення масштабів проблеми. Зібрані дані допоможуть визначити пріоритетні заходи  щодо зменшення кількості харчових відходів та сформувати рекомендації споживачам, суб’єктам господарювання, уряду, іншим органам влади у сфері поводження із харчовими відходами. В рамках досліджуваної проблеми 20 вересня у місті Київ та 1 жовтня у місті Львів було проведено круглі столи на тему: «Харчові відходи: відповідальне споживання».

7-8 листопада в місті Святогірськ Донецької області за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерства енергетики та захисту довкілля, Донецької обласної державної адміністрації, Міжрегіонального центру наукових досліджень та експерти проведено Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», в рамках якого відбулася науково-практична конференція «Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики». Він об’єднав більше 200 учасників, серед яких: народні депутати, науковці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, природоохоронних громадських організацій, комунальних та бізнес-структур, засобів масової інформації.

26 грудня в Донецькій ОДА відбулося засідання колегії облдержадміністрації на якому була затверджена Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року. Участь у заході взяла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Тетяна Валентинівна. В Стратегії повністю враховані пропозиції ВЕЛ щодо окремої стратегічної цілі «Екологічна безпека та збалансоване природокористування», а також всі пропозиції ВЕЛ щодо операційних цілей природоохоронного спрямування.

Також колегія затвердила міжвідомчу регіональну програму «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020–2025 роки». Реалізації міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020–2025 роки» дозволить значно підвищити рівень екологічної освіти, просвіти та інформування населення області, створити умови для запровадження у повсякденне життя моделей сталого споживання, активізувати їхню роль у запобіганні забруднення та здійсненні контролю за станом навколишнього природного середовища, сталому використанні природних ресурсів, у відновленні природно-ресурсного потенціалу Донеччини. Ця програма є інноваційною. Досвід Донецької області щодо комплексної роботи з екологічної просвітою та інформуванням буде першим в Україні. Всеукраїнська екологічна ліга є одним із партнерів підготовки та реалізації цієї програми.

ІІ. Експертна діяльність та сприяння науковим дослідженням 

Продовжується діяльність Донецької ОО ВЕЛ у підготовці документації на створення нових та розширення наявних об’єктів ПЗФ у регіоні.

2 березня 2019 року за участю активістів Тернопільської ОО ВЕЛ, обласної дитячої спілки «Екологічна варта» разом з Тернопільським відділенням  Малої академії наук України провели конкурс наукових робіт «Екологічні проблеми Тернополя».

27 березня у конференц-залі Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА (м. Краматорськ) відбулась презентація науково-популярного документального фільму «Донеччина заповідна – насіння життя».

Проведені експедиційні дослідження для дослідження стану синузій весняних ефемероїдів до Ріпкинського р-ну та Варвинського р-ну (Наукова рада Чернігівської ОО, Ріпкинський РО, Ніжинський МО).

19 квітня у м. Дніпро у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті відбувся круглий стіл «Тримісячник з охорони водних біоресурсів – 2019» присвячений «Дню довкілля» та «Дню Землі».

25-26 квітня в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я».

30 травня відбулося засідання науково-технічної ради департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, щодо розробки і провадження інноваційних методів на шляху до сталого розвитку міста Дніпра, у нараді взяли участь члени Правління Дніпропетровської ОО ВЕЛ .

18-19 вересня експерти Всеукраїнської екологічної ліги були учасниками Міжрегіональної науково-технічної конференції «Функціонування та сталий розвиток системи моніторингу довкілля в умовах проведення ООС» у місті Краматорськ. До конференції долучились учасники із Донецької, Луганської, Харківської, Київської та інших областей.

20 вересня представники Закарпатської ОО ВЕЛ взяли участь у міжнародній конференції «Позитивний вплив створення та діяльності європейських територіальних об’єднань на економічний розвиток ЄС та його зовнішніх кордонів».

25-27 вересня Чернігівська ОО ВЕЛ виступила співорганізатором проведення ІІІ міжнародної наукової конференції «NARBAC 2019» («Natural resources of border areas under a changing climate», «Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату»). Крім пленарної та секційних сесій учасники конференції з України, Польщі та Білорусі ознайомилися з досвідом роботи Чернігівської ОО ВЕЛ та історико-культурною та природною спадщиною на території Мезинського національного природного парку.

3-4 жовтня експерти Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у науково-практичній конференції: «Роль природно-заповідних територій у збереженні природних і етнокультурних цінностей та у впровадженні цілей сталого розвитку», в рамках відзначення 20-річчя Ужанського національного природного парку.

23-25 жовтня Львівська ОО ВЕЛ виступила одним з організаторів щорічної Міжнародної науково-технічної конференції «Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг».

Активісти Херсонської ОО ВЕЛ долучилися до виконання робіт  із збирання, перезатарювання та перевезення невідомих і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (пестицидів). роботи виконувалися в рамках Договору №48 від 25 жовтня 2019 року між Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації і С.І. Груп Консорт ЛТД (S.I. Group Consort Ltd) для реалізації першочергових природоохоронних заходів на території області у 2019 році за рахунок фінансування з обласного фонду охорони навколишнього середовища.

31 жовтня на засіданні Правління  Тернопільської ОО ВЕЛ відбулось обговорення Проектного плану Скала-Подільського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення у смт Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області, розробленого кафедрою лісового і садово-паркового господарства ВП НУБІП України “Бережанський агротехнічний інститут”.

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги 26 листопада взяли участь у роботі круглого столу з питань реорганізації вугільних шахт Донецької області та впливу шахтних вод на стан довкілля у регіоні (м. Краматорськ). Учасники:  Донецька обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, Інститут телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України, Всеукраїнська екологічна ліга, ГО «Центр гуманітарного діалогу», обговорили питання:

 • Інформація щодо стану із затопленням шахт в регіоні;
 • Презентація досвіду Німеччини щодо керованого затоплення шахт. Небезпека забруднення ґрунтових вод шахтними водами. Презентація програмного забезпечення «Бокс-Модель»;
 • Вплив затоплення шахт на екологічну ситуацію в регіоні;
 • Можливість отримання міжнародної підтримки у питанні затоплення шахт в регіоні. Визначення подальших кроків з метою вироблення спільних пропозицій, з метою профілактики надзвичайної ситуації  чи її негативних наслідків.

26-27 листопада на базі Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі проведено інтерактивний захід по профілактиці поширення ВІЛ-інфекції під назвою «Маршрут безпеки».

29 листопада в розрізі цьогорічної всеукраїнської акції «Стоп фосфати» відбувся воркшоп «Як зупинити використання фосфатів в Україні». Активну участь у роботі фокус-груп цього заходу взяли експерти Всеукраїнської екологічної ліги. 

13 грудня в м. Івано-Франківську відбулося засідання басейнової ради Дністра. Тетяна Морозова, голова Наукової ради ВЕЛ представила позицію Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічних аспектів розвитку гідроенергетики в Україні. Також, у засіданні взяли участь голова Тернопільської обласної організації ВЕЛ Степан Вадзюк, та голова Овідіопольського районного осередку ВЕЛ Тетяна Орлова. 

ІІІ. Діяльність вел у сфері освіти для збалансованого розвитку

Всеукраїнська екологічна ліга протягом року здійснювала сприяння в організації та проведенні екологічних, навчально-виховних заходів за програмою «Екологічними стежками рідної України»

Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта» (с. Виграїв, Корсунь-Шевченківський район, Черкаська область) продовжує свою роботу та приймає відвідувачів на постійній основі.

Нагальною проблемою сьогодення є накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) у довкіллі. Оскільки наслідки бездумного ставлення до накопичення сміття можуть бути катастрофічними, то навчити дитину піклуватися про нашу планету – першочергове завдання для всіх, хто хоче, щоб їхні діти виросли свідомими та здоровими.

Саме тому Всеукраїнською екологічної лігою спільно з Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна варта» започаткували цикл тренінгів щодо роздільного збору відходів.

Освітньо-виховні зустрічі були проведені у жовтні-грудні 2019 р.:

 • тренінг «Розділяй, сортуй, допомагай довкіллю» для студентів кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету (м. Київ), для учнів 9–11 класів гімназії м. Бровари (Київська область);
 • екологічна гра «За життя без сміття» для учнів 3-го класу гімназії №86 «Консул» (Бібліотека імені Антона Макаренка для дітей, м. Київ);
 • тренінг «Роздільний збір сміття» для учнів та вчителів Малинівського закладу загальної середньої освіти I–III ступенів, Миколаївського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 2 та Миколаївського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 1 (Миколаївська міська рада, Слов’янський район, Донецька область);
 • тренінгове заняття «Зменшимо кількість відходів» для учнів та вчителів загальноосвітнього закладу загальної середньої освіти № 9 м. Костянтинівка (Донецька область);
 • члени Всеукраїнської екологічної ліги та ВДС «Екологічна варта» до Всесвітнього дня вторинної переробки провели тренінг «За життя без сміття» в Бібліотеці імені Антона Макаренка для дітей (м. Київ) ;
 • цикл тренінгів та бесід «Роздільний збір сміття: моя особиста участь» для учнів та вчителів Лугинської гімназії, загальноосвітнього закладу загальної середньої освіти №2 смт Лугини, Жеревецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лугинської селищної ради Лугинського району (Житомирська область).

Під час флешмобу «Я сортую сміття, а ти?» була надана можливість на практиці спробувати сортувати різні види відходів, а також навчитись вдруге використовувати речі, які є у користуванні у кожній родині.

Члени Тернопільської ОО ВЕЛ взяли участь в інформаційно-просвітницькій кампанії щодо необхідності безпечного збирання та утилізації відпрацьованих ламп, які містять ртуть під назвою: «Живи енергоощадно». Було здійснено повідомлення для слухачів про основні заходи заощадження енергії.

5 квітнявідбувся навчально-методичний семінар для освітян «17 глобальних цілей збалансованого розвитку та практична діяльність», який організувала та провела Всеукраїнська екологічна ліга. У семінарі взяли участь педагоги-практики закладів освіти усіх типів та рівнів, науковці, природоохоронці з Київської, Кіровоградської, Харківської, Чернівецької, Рівненської, Чернігівської областей та м. Києва. Були висвітлені питання: освіта для збалансованого розвитку: кращі практики; роль установ природно-заповідного фонду у освітній діяльності з питань збалансованого розвитку; форми та методи освітньо-виховної діяльності щодо цілей збалансованого розвитку; діяльність інформаційно-просвітницьких центрів та реалізація цілей збалансованого розвитку.

20 квітня Чернігівською Тернопільської ОО ВЕЛ проведений пізнавально-екскурсійний марафон “Екосистеми Чернігівського Полісся”.

6 травня члени Закарпатської Тернопільської ОО ВЕЛ організували заходи з відкриття першої на Закарпатті системи переробки вживаного пластику.

16-18 травня у Вінницькій академії неперервної освіти за підтримки Всеукраїнської екологічної ліги відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «VinSmartEco».

IV. Співпраця з органами влади, бізнесом, громадськими та політичними організаціями

У лютому активісти Всеукраїнської екологічної ліги, члени Наукової ради ВЕЛ взяли участь у громадських обговорення планованої діяльності щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції та надали свої пропозиції та зауваження.

23 лютого активісти Черкаської міської організації Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у круглому столі Черкаської обласної державної адміністрації «Реалізація державної екологічної політики в області: стан справ, проблеми, перспективи».

5 березня у Житомирському державному технологічному університеті відбулось засідання круглого «Екологічні ризики та вплив на довкілля: діяльність промислових ферм в Україні», організатором якого є Всеукраїнська екологічна ліга.

15 березня відбулись громадські слухання щодо планованої діяльності ТОВ «Харків-Еко» з утилізації ртутьвмісних відходів і виробництва ртуті. Активісти Всеукраїнської екологічної ліги у місті Харків взяти участь у громадських слуханнях та здійснили спостереження за діяльністю ТОВ «Харків-Еко».

Семінар щодо реалізації Законів України «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку» в Центральному регіоні України за участі міністра екології та природних ресурсів України в Черкаській облдержадміністрації (29.03.2019 р.). У заході брали участь представники громадськості Черкащини – голови обласної та міської організації ВЕЛ Наталія Фоміна та Наталія Свояк, голова Наукової ради Черкаської ОО ВЕЛ Г.С. Столяренко.

21 травня активісти Черкаської міської організації Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у науково-практичному семінарі «Запровадження змін в екологічному законодавстві, що базуються на угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», який відбувся з метою забезпечення реалізації завдань Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015-2020 роки, Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки, Законів України «Про стратегічну екологічну оцінку» та «Про оцінку впливу на довкілля».

17 червня члени Закарпатської ОО ВЕЛ організували та провели провели робоче засідання з представниками гідрометеорологічної служби Закарпаття щодо питань змін клімату в рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухою

Голова Чернігівського МО ВЕЛ Карпенко Ю.О. (член робочої групи розробників стратегії розвитку Чернігівської області) брав участь у обговоренні СЕО щодо очищення частини водосховища р. Стрижень від замулення у межах території РЛП Ялівщина. Чернігівська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги спільно з науковою громадськістю Чернігова, до складу якої входять професійні екологи й науковці інших галузей, члени науково-технічної ради та представники Регіонального ландшафтного парку «Ялівщина», представниками ініціативної групи із захисту Ялівщини відстояли кандидатуру Свердлова В. О. на посаді директора парку.

Дніпропетровська обласна організація підготувала та направила звернення щодо незаконної забудови на території громадського ландшафтного заказника «Лівобережний» до офісу Президента  України, до голови Дніпропетровської обласної ради Олійника С.В., до міського голови  Філатова Б.А.,  постійної комісії з питань екології Обласної ради.

10 липня в Черкасах відбувся круглий стіл «Загроза екологічного лиха від діяльності «Миронівського хлібопродукту» (Наша ряба). Експерти Наукової ради Черкаської ОО ВЕЛ оцінили загрози та наслідки для екології області, життя і здоров‘я місцевих жителів у разі сусідства з курятниками, незаконно планують побудувати на території села Мошни Черкаської області.

31 липня у межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до міста Черкаси, відбулося засідання активу області, на якому гостро прозвучала екологічна тема.

Під час своєї доповіді голова Черкаської ОО ВЕЛ, Наталія Фоміна акцентувала увагу на декількох екологічних проблемах Черкащини, зокрема на забрудненні атмосферного повітря певними підприємствами, розташованими на теренах області, та на екологічному стані річки Рось.

8 серпня у Черкаській міській раді відбувся круглий стіл «Вирішення екологічної проблеми зливових витоків у р. Дніпро». Метою зібрання було вирішення питання скиду неочищених зливових вод до Кременчуцького водосховища шляхом обладнання випусків локальними очисними спорудами та боротьба з незаконними врізками до системи водовідведення. Участь у круглому столі взяв голова Наукової ради Черкаської ОО ВЕЛ Геннадій Столяренко. А в жовтні місяці головою наукової  ради  запросив з Києва фахівців з підприємства «Водоочисні Технології» для обговорення питань щодо розробки проекту на установку очисного обладнання.

7 серпня представники Закарпатської ОО ВЕЛ взяли участь у засіданні робочої групи Закарпатської ОДА щодо розробки регіонального плану управління відходами до 2030 року.

20 серпня члени Наукової ради Закарпатської ОО ВЕЛ  взяли участь у роботі обласної комісії ТЕБ НС з питань забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою.

20-25 серпня активісти Закарпатської ОО ВЕЛ  взяли участь у роботі круглого столу з питань змін клімату на Євразійському континенті.

3 вересня члени Закарпатської ОО ВЕЛ взяли участь у засіданні органів влади та профільних установ краю з питань проблематики маловоддя на річках Закарпаття

4 вересня Всеукраїнська екологічна ліга оприлюднила відкрите Звернення громадських природоохоронних організацій України, представників наукових та освітніх установ до Президента України щодо недоцільності та неприйнятності об’єднання Міністерства екології та природних ресурсів України  та Міністерства палива та енергетики України

Члени Правління Дніпропетровської ОО ВЕЛ включені до складу експертної групи з розробки обласної Програми Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період 2020-2027р.р., а також залучені до роботи експертних груп щодо надання  експертних висновків по збереженню об’єктів ПЗФ у межах міста та області.

12 вересня на засідання Науково-технічної ради департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради обговорені питання щодо стану зелених насаджень в місті Дніпро, мораторій на їх знесення; екологічний стан водних об’єктів у с. Краснопілля; звалища промислових відходів у житловому масиві «Мирний» м. Дніпра.

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги  спільно з депутатами обох скликань працювали над законопроектами: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» та «Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)».

Також було підготовлено законопроект про посилення відповідальності, яка може наставати за спалювання сухостою, аж до кримінальної.

Всеукраїнська екологічна ліга підготувала проект закону, яким пропонує перед запровадженням широкомасштабного впровадження ринку землі вдосконалити природоохоронний режим використання земель. Повна назва законопроекту: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення природоохоронного режиму використання земель сільськогосподарського призначення у процесі запровадження обігу земель)».

23 вересня члени Наукової ради Закарпатської ОО ВЕЛ здійснили інформаційно-просвітницьке інформування громадськості про проблеми засмічення річок Закарпаття

Чернігівський районний та міський осередки ВЕЛ здійснювали громадські рейди з обстеження прибережних смуг малих річок та виявлення незаконних скидів забруднення стоків. Проведені експедиції вздовж русел р. Білоус та Смолянка.

Вересень-жовтень члени Закарпатської ОО ВЕЛ взяли участь  у підготовці Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 рр.

10 жовтня у селі Сінгури на Житомирщині відбулися громадські слухання стосовно обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності норкової ферми ТОВ «Профуна». У роботі слухань взяли участь науковці Всеукраїнської екологічної ліги.

17 жовтня члени Наукової ради Миколаївської ОО ВЕЛ  спільно з представниками місцевого самоврядуванням та регіональними громадськими організаціями взяли участь у обговоренні питання розвитку альтернативної енергетики у м. Миколаїв.

Експерти ВЕЛ, аналізуючи законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину», звернули увагу на кілька пропозицій Кабміну і, перш за все, на відмову від проведення процедури ОВД видобування корисних копалин на ділянках бурштиносоносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим. Виключенням із цього правила є «планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення АТО на період її проведення». Абсолютно неприпустимим є додавати у цей перелік видобування бурштину. Саме таку думку висловили представники Всеукраїнської екологічної ліги на засіданні Комітету з екологічної політики. І депутати прислухалися. Правку було внесено до другого читання. В остаточній версії закону ця норма тепер має такий вигляд: «Провадження планованої діяльності з видобування корисних копалин, передбаченої Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках відповідно до переліку та координат, визначених Кабінетом Міністрів України, підлягає обов’язковій оцінці впливу на довкілля з обов’язковим затвердженням проектної документації щодо проведення рекультивації відповідної земельної ділянки у встановленому законодавством порядку».

16 листопада відбулися громадські слухання щодо проекту Генерального плану м. Миколаїв. Члени Миколаївської ОО ВЕЛ подали зауваження та пропозиції до розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку).

11 грудня в Комітеті з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України відбулося засідання круглого столу «Екологічні проблеми та перспективи розвитку малої гідроенергетики, як відновлюваного джерела енергії в Україні». Голова Всеукраїнської екологічної ліги, висловила чітку позицію громадськості щодо негативних наслідків на довкілля від розвитку малої гідроенергетики в Україні. Також експертами-науковцями ВЕЛ підготовлено ряд пропозицій, які були передані до Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Експертами ВЕЛ підготовлено ряд пропозицій, які були передані до Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. зокрема: переглянути Програму розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р., з метою врахування екологічної складової при плануванні будівництва нових гідроенергетичних споруд; провести системний аналіз доцільності реалізації кожного нового об’єкта гідроенергетики з урахуванням потенційних екологічних, економічних та соціальних наслідків для подальшого сталого розвитку регіонів України; при прийнятті рішень щодо розвитку гідроенергетики неухильно дотримуватись вимог міжнародних зобов’язань України у сфері охорони довкілля, Угоди про асоціацію України з ЄС; вжити першочергових заходів щодо завершення винесення в натуру меж об’єктів ПЗФ, з особливою увагою до водно-болотних угідь, заплав та водоохоронних зон; врахувати при формуванні системи державного екологічного моніторингу необхідність проведення моніторингових спостережень впливу на довкілля об’єктів гідроенергетики.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України за підсумками звернення народного депутата України Д. Костюка та звернення депутатів Новоград-Волинської районної ради щодо екологічного стану басейну річок Хомора та Случ включив до свого рішення пункт, на якому наполягала Всеукраїнська екологічна ліга: рекомендувати Державній екологічній інспекції України спільно з Хмельницькою та Житомирською обласними державними адміністраціями, із залученням громадськості, протягом 2020 року провести спільне обстеження прилеглих до річок Хомора та Случ територій з метою виявлення місць та суб’єктів скидання зворотних вод до зазначених річок на території Полонського району Хмельницької області, Романівського, Баранівського та Новоград-Волинського районів Житомирської області.

Всеукраїнська екологічна ліга звернулася до Комітету з питань екологічної політики та природокористування та голів усіх фракцій щодо відхилення Проекту Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України» (реєстраційний № 2289).

Протягом року відбувались інформаційні заходи у Верховній раді України щодо ухвалення законопроектів:

 • про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року;
 • про Національний екологічний фонд України;
 • про державне регулювання у сфері мийних засобів та заборону фосфатних засобів;
 • про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів тривалого розкладання;
 • законодавчих ініціатив щодо поводження з відходами.

Також на постійній основі здійснювалась співпраця з обласними та місцевими органами влади, департаментами екології та природних ресурсів ОДА з питань:

 • інтеграції екологічної складової у Стратегії і програми регіонального розвитку;
 • цільового та ефективного використання екологічного податку на місцевому рівні;
 • здійснення громадського контролю за виконанням природоохоронних програм (розділів) у планах розвитку регіонів;
 • розв’язання гострих регіональних екологічних проблем.

Участь у роботі Національної екологічної ради України та громадських рад при органах державної влади та місцевого самоврядування

 

V. Видавнича діяльність

Всеукраїнською екологічною лігою впродовж 2019 року підготовлено та видано такі наукові видання, зокрема:

звіт 2019 1

звіт 2019 3

VІ. Міжнародна співпраця

Всеукраїнська екологічна ліга занепокоєна проблемою стрімкого накопичення харчових відходів в Україні. В рамках проєкту «Харчові відходи: відповідальне споживання» за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) ВЕЛ проводить дослідження. Заплановано оцінити масштаби утворення та накопичення харчових відходів та втрат, а саме: їх кількість, склад, причини та фактори утворення, обсяги накопичення, вплив на довкілля.

Експерти ВЕЛ за підтримки ФАО розробили окремі анкети для споживачів, працівників роздрібної торгівлі та сектору HoReCa (з англ. – готелі, ресторани, кейтерінг). Встановлено, що однією з причин, які заважають споживачам зменшувати кількість харчових відходів, є відсутність локальних станцій з їх переробки чи утилізації. Крім того, значна частина населення не володіє достатніми знаннями у сфері поводження з відходами, саме тому необхідно включити освітній компонент у систему просвітницької діяльності.

В розділі "Наукові дослідження та експертизи":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи