Субота 10 квіт. 2021
Звіти та публікації 2017 рік

Звіт про роботу Наукової ради 

Всеукраїнської екологічної ліги 

за 2017 рік

 Практична природоохоронна діяльність ВЕЛ підтримується фаховим, неупередженим обґрунтуванням науковців – членів Ліги. Позиція ВЕЛ з проблемних питань формується з урахуванням пропозицій, рекомендацій представників різних галузей науки, без вузьковідомчих впливів.Наукова діяльність Всеукраїнської екологічної ліги здійснювалася у кількох наукових напрямках.

 І. Сприяння збалансованому розвитку та інтеграція екологічної складової у галузеві та регіональні політики, програми розвитку територіальних громад

 1.1. Виклики та перспективи впровадження в Україні глобальних цілей збалансованого розвитку до 2020 року

У рамках проекту ВЕЛ з громадського лобіювання інтеграції екологічної складової до місцевих стратегій та програм експерти Ліги долучилися до складного процесу формування політик регіонального розвитку, співпраці територіальної громади з владою та бізнесом, розроблення місцевих Стратегій/Планів на засадах збалансованого розвитку. Зокрема, було підготовлено та подано на розгляд обласних рад і державних адміністрацій розділ «Екологічна безпека та збереження довкілля» до регіональних Стратегій Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Херсонської, Хмельницької областей.

20 квітняв конференц-залі Президії Національної академії наук України за сприяння Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) проведено круглий стіл «Цілі сталого розвитку: регіональний вимір в Україні». Організатори заходу – Всеукраїнська екологічна ліга та Національна екологічна рада України. У засіданні взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, громадських природоохоронних організацій, бізнесу, провідні фахівці та науковці різних профілів.

Під час заходу учасники представили власний досвід кращих практик сталого розвитку у своїх регіонах. Відбулось активне обговорення Глобальних цілей, національних завдань розвитку та першочергових дій щодо їх виконання на регіональному рівні. Були ґрунтовно розглянуті питання інтеграції складових сталого розвитку для збереження довкілля, впровадження принципів інклюзивної освіти, необхідності врахування екологічної збалансованості у використанні природних ресурсів, популяризації моделі збалансованого споживання та виробництва.

За сприяння Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) проведено тренінги «Врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад» утаких містах: Київ, Хмельницький та Харків.

28 липняу м. Києві в конференц-залі Президії Національної академії наук України. В засіданні взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад з Київської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва.

10 жовтняу м. Хмельницький – у засіданні взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад з Хмельницької, Чернівецької, Львівської, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської областей.

10 листопада у м. Харків – у засіданні взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад з Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької областей.

У робочих групах учасники тренінгу мали змогу обговорити Глобальні та національні Цілі сталого розвитку до 2030 року, опрацювали матеріали Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Розглянули рівень урахування Глобальних Цілей сталого розвитку на прикладі Стратегій сталого розвитку Черкаської та Житомирської областей до 2020 р. Під час тренінгів відбулись активні обговорення завдань збалансованого розвитку та першочергових дій щодо їх виконання на регіональному рівні. Учасники, враховуючи представлену методологію та особливості свого регіону, розробили рекомендації щодо врахування Цілей сталого розвитку у Стратегіях своїх областей, міст, селищ, територіальних громад. Ґрунтовно розглянуті питання інтеграції складових збалансованого розвитку для збереження довкілля, впровадження принципів інклюзивної освіти, необхідності врахування екологічної збалансованості у використанні природних ресурсів, популяризації моделі збалансованого споживання та виробництва.

Представники влади сформулювали та проаналізували сценарії розвитку своїх сіл, селищ, міст, з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на населений пункт як соціально-економічну одиницю. А також практично ознайомилися з особливостями та характерними ознаками базового, оптимістичного (традиційного) та песимістичного (реалістичного) сценаріїв розвитку окремих територіальних громад.

6 липня відбулося засідання круглого столу «Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого розвитку», організатором якого виступила Всеукраїнська екологічна ліга. 

У круглому столі взяли участь народні депутати України, представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, науковці, представники бізнес-структур, громадськості та ЗМІ.

Увага учасників була зосереджена на таких проблемах міста: 

üвисокий рівень забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств та транспорту; 

üзабруднення ділянок уздовж автомагістралей з інтенсивним рухом важкими металами, в основному свинцем і кадмієм; високий рівень забруднення морської води (каналізаційні стоки, витоки з промислових відстійників, розташованих поблизу моря); 

üнесанкціоновані полігони твердих побутових відходів; низька якість питної води (неочищена питна вода, наднормативна твердість); 

üбактеріальне забруднення Азовського моря. 

Під час засідання круглого столу учасники мали змогу висловити свої думки та пропозиції. Відбулись активні дискусії щодо найгостріших екологічних проблем Маріуполя. 

Львівською ОО ВЕЛпроведено IV-й Міжнародний молодіжний Конгрес «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування».

Науковці Рівненської ОО ВЕЛвзяли участь у розробленні Стратегії розвитку міста Рівне, ними проведено робочі зустрічі та сформовано екологічну фокус-групу. Науковці Рівненської ОО ВЕЛ розробили «Стратегію соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади до 2020 року» з обов’язковим включенням екологічної складової.

Членами Херсонської ОО ВЕЛ внесено проект по мінімізації шкідливого впливу на здоров’я громадян від екологічних факторів до Стратегії розвитку області до 2020 року.

1.2. Збереження водних ресурсів

Львівська ОО ВЕЛ провела ІІ-у Міжнародну науково-практичну конференцію «Водопостачання та водовідведення, проектування, будова, експлуатація, моніторинг».

Науковці Рівненської ОО ВЕЛ провели наукові дослідження з відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Іква.

Тернопільскою ОО ВЕЛздійснено збір підписів громадян проти будівництва ГЕС на р. Збруч та проведено круглий стіл до Дня води «Захистимо Дністер». Проведено тематичне розширене засідання Наукової ради Тернопільської ОО ВЕЛ, на якому обговорено проект ДержСанПіНу «Охорони поверхневих вод» (21.11.2017 р.).

Голова Чернівецької ОО ВЕЛвзяла участь у проведенні семінару «Програма розвитку гідроенергетики до 2026 року: регіональний рівень (басейн Дністра)» та у засіданні круглого столу «Будівництво каскаду гідроелектростанцій на Дністрі: енергетична незалежність чи знищення довкілля?»

1.3. Природно заповідний фонд України у контексті децентралізації влади

За ініціативи ВЕЛ та за сприяння Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України розпочала свою роботу Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко. Цього року перше зібрання відбулося у «Центрі кращих практик збалансованого розвитку в Україні» (с. Виграїв, Корсунь-Шевченківський район, Черкаська область).

Членами  Волинської ОО ВЕЛорганізовано екологічний моніторинг території, зруйнованої внаслідок видобування бурштину в Маневицькому районі та екскурсію «Збереження рідкісних і цінних видів лісових тварин на Волині» до Звірівського мисливського господарства.

Члени Волинської ОО ВЕЛвзяли участь у підготовці проекту створення Національного природного парку «Західне Побужжя». Також готується проект грантової програми за участю польської сторони на тему «Західне Побужжя – чисте довкілля на україно-польському кордоні».

Членами  Волинської ОО ВЕЛрозроблено проект обласної екологічної мережі, матеріали якої послужили основою для поєднання найважливіших природоохоронних об’єктів Волині із загальноукраїнською та порубіжною європейською екологічною мережею.

Члени Донецької ОО ВЕЛвзяли участь в обласній підсумковій конференції «Екологічними стежками рідної України» (м. Святогірськ), провели екопросвітницькі екскурсії по територіях, які мають увійти до проектованих заказників «Галина гірка» і «Приторський».

Під керіництвом голови Наукової ради Донецької обласної організації О. П. Бурковським здійснено шість короткотермінових експедицій з метою пошуку ділянок, придатних для створення нових об’єктів ПЗФ Донеччини.

Наковці Рівненської ОО ВЕЛ здійснювали науковий супровід щодо вивчення видового складу Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», участь у заходах, організованих Дермансько-Острозьким ННП, організовли екскурсію екологічною стежкою «Від Волині до Поділля».

Проведено тематичне розширене засідання Наукової ради Тернопільської ОО ВЕЛ,спільно з представниками природоохоронних організацій краю, управління екології та природних ресурсів, Державної екологічної інспекції у Тернопільській області про залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральт у Тернопільській області (20.12.2017 р.).

Харківською ОО ВЕЛ спільно з кафедрою природничих дисциплін КЗ «Харківська гуманітрано-природнича академія» була проведена науково-практична конференція «Формування екологічної компетентності студентів при вивченні природно-заповідних територій України».

1.4. Екологічні проблеми енергетики у контексті глобальних змін клімату

Всеукраїнською екологічною лігою зорганізовано та проведено засідання шести круглих столів на тему «Використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в області: перешкоди та перспективи розвитку» за підтримки проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Заходи відбулися у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській областях.

Зорганізовано та проведено Всеукраїнську конференцію «Енергоефективна школа» (м. Київ).

Проведено тематичні розширені засідання Наукової ради Тернопільської ОО ВЕЛ,на якихобговорено питання про позитив й негатив для міста Тернопіль і його жителів від використання порошкоподібного торфу котельнями міста (22.11.2017 р.; 07.12.2017 р.)

1.5. Використання біомаси – енергоефективність чи енергонезалежність місцевих громад

 21–22 вересняв м. Києві відбулася Всеукраїнська конференція «Енергоефективна школа», співорганізатором якої виступила Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України. Продуктивним було засідання круглого столу «Кращі практики з впровадження енергоефективних заходів в освітніх установах», на якому представники різних закладів освіти, громадських організацій, в тому числі і екологічних клубів поділилися досвідом практичної діяльності у напрямку енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів, зокрема забезпечення енергоефективності навчальних закладів на основі грантової підтримки та впровадження державних програм.

В рамках круглого столу «Збережемо довкілля з допомогою біоенергетичних технологій» обговорили перспективні біоенергетичні ресурси та енергоефективні технології, учасники діляться досвідом використання енергетичного потенціалу України шляхом впровадження біоенергетичних технологій. Також відбувся тренінг «Енергоаудит навчального закладу та його здійснення», на якому проаналізовано інформацію про відновлювальні джерела енергії та визначено можливі шляхи переходу України на альтернативну енергетику. На круглому столі «Форми та методи роботи з питань енергоефективності у загальноосвітніх навчальних закладах» обговорили еколого-просвітницьку діяльність серед школярів, де представлено різні форми та методи формування екологічної свідомості учнів безпосередньо під час освітнього процесу та в позашкільний час.

1.6. Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології

Проведено тематичне розширене засідання Наукової ради Тернопільської ОО ВЕЛ, на якому обговорено досвід Южноукраїнської міської ради по роздільному збиранні твердих побутових відходів. Підготовлено і направлено звернення до голів обладміністрації, облради і міського голови про впровадження цього досвіду в населених пунктах області (26.10.2017 р.).

1.7. Органічне землеробство

 Науковці Рівненської ОО ВЕЛ взяли участь у роботі семінару «Особливості інтенсивних технологій вирощування ягідних культур» та регіональному тренінгу «Органічне землеробство», участь у проведені таких заходів як «День поля» (с. Зоря), «День малини» (м. Рівне), де висвітили необхідність збалансованого природокористування.

Дніпропетровська ОО ВЕЛвиступила співзасновником Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні системи землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності використання земель в сучасному агрокомплексі». 

  

ІІ. Експертна діяльність та сприяння науковим дослідженням

 2.1.Регіональні екологічні тижні

 Всеукраїнська екологічна ліга провела екологічні тижні у Тернопільській, Закарпатській, Черкаській, Волинській, Херсонській, Хмельницькій областях. В рамках проведення екотижня відбувалися круглі столи «Екологічні проблеми області та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого (сталого) розвитку» за участю представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, народних депутатів, громадськості, бізнесу, науковців та ЗМІ. За їх підсумками було ухвалено резолюції щодо здійснення комплексних заходів для розв’язання найгостріших екологічних проблем кожної області.

На заходах обговорювалися основні екологічні проблеми областей, проаналізовано динаміку стану довкілля за останні роки та визначено сфери та напрями, на які слід спрямовувати природоохоронну діяльність. Учасники круглих столів брали участь у дискусіях, мали змогу висловити свої думки та пропозиції. За результатами, були узагальнені пропозиції і їх було направлено у відповідні органи влади та безпосереднім забруднювачам.Представники громадськості також закликали здійснити громадську експертизу деяких об’єктів, що становлять небезпеку для довкілля та життя і здоров’я людей.

2.2. Експертна діяльність Всеукраїнської екологічної ліги

 ВЕЛ виступила ініціатором проведення громадських слухань у Запоріжжі, де обговорювались питання планованого будівництва киснево-конверторного цеху та оцінка впливу на довкілля та здоров’я людей. Активісти Всеукраїнської екологічної ліги доклали значних зусиль для публічного діалогу між підприємством-забруднювачем, розробниками проекту, експертами у галузі металургії та екологічної безпеки, науковцями та громадськістю. Фахівці внесли зауваження до проекту та розробили рекомендації щодо їх врахування.

Протягом року експерти ВЕЛ моніторили та брали під контроль екологічні проблеми, які з’являлися в різних регіонах України:

ü  ВЕЛ виступила проти будівництва сміттєспалювального заводу в районі ТЕЦ-6 (м. Київ), а також підготувала звернення до народних депутатів України щодо зняття з розгляду законопроекту 4835-д, який передбачає «зелений тариф» на отримання енергії від спалювання побутових відходів;

ü  активісти ВЕЛ фіксували порушення природоохоронного законодавства та санітарних вимог у функціонуванні свинокомплексів у різних регіонах України. Було організовано перевірку свиноферм у Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях спільно з представниками Державної екологічної інспекції, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, правоохоронних органів;

ü  активісти місцевих осередків ВЕЛ загострювали увагу на забрудненні довкілля відходами птахівництва, зокрема у Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській областях. Підготовлено аналітичну записку, яку направлену в Мінагрополітики України;

ü  ВЕЛ продовжила громадську інвентаризацію сміттєзвалищ та надала підтримку місцевим ініціативним групам у розв’язанні проблем поводження з відходами (м. Обухів, Київська область; м. Херсон; м. Хмельницький). Організовано блокування незаконного перевезення ТПВ зі Львова (м. Покровськ, Донецька область; м. Глухів, Сумська область; м. Синельникове, Дніпропетровська область);

ü  місцеві осередки ВЕЛ продовжують виявляти та оприлюднювати інформацію про стихійні звалища небезпечних відходів, домагаються відкриття кримінального провадження по кожному випадку, контролюють ліквідацію забруднення (склад з отрутохімікатами в м. Києві; відходи птахофабрики у с. Миропілля, Черкаська область; звалище непридатних пестицидів у с. Сонячне, Білозерський район, Херсонська область; звалища ртутьвмісних ламп поблизу с. Суботів, Чигиринський район, Черкаська область);

ü  Всеукраїнська екологічна ліга виступила проти запланованого рішення Київської міської ради про передачу Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України до комунальної власності. Експерти ВЕЛ та науковці вважають недоцільним прийняття подібного рішення, оскільки завдання у науковій, освітній та екологічній сферах, що виконує Ботанічний сад, мають загальнодержавний характер та національне значення. Якісне виконання завдань ботанічного саду є неможливим на рівні міста, оскільки діяльність органів місцевого самоврядування не спрямована на розвиток та проведення науково-дослідницької діяльності. При цьому Київська міська влада не має досвіду управління і адміністрування в цій галузі, що може призвести до зниження ефективності наукової роботи, досліджень та розробок й втрати іміджу Ботанічного саду не тільки в Україні, але й на міжнародній арені. Проект рішення не відповідає вимогам чинного законодавства, що регулюють особливості правового статусу нерухомого майна НАН України.

Всеукраїнською екологічною лігою організовано та проведено засідання круглого столу «Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого розвитку».

ЧлениТернопільської ОО ВЕЛ організували та провели науково-практичну конференцію «Довкілля і здоров’я» на базі Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

ЧлнамиХарківської ОО ВЕЛ організовано та проведено щорічну міжнародну науково-технічну конференцію «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів».

ГоловаЧернівецької ОО ВЕЛвзяла участь у діяльності «Еко-Форум-2017»та засіданні екошколим. Запоріжжя (30.06.201701.06.2017).

ЧленамиЧернігівської ОО ВЕЛ проведено експедиційні дослідження у Варвинський, Коропський, Ріпкинський, Семенівський Городнянський, Сосницький, Щорський райони з метою дослідження біорізноманіття та екопросвітницької роботи серед місцевого населення, організації, удосконалення екологічних стежок «Первоцвіти» (с. Зубахим), «Де Снов зливається з Десною» (с. Брусилів), «Там, де ходили мамонти». Організовані дослідження по вивченню весняних ефемероїдів в урочищах «Мар’їн гай», «Галайбино», проведено молодіжні пізнавально-експедиційні природничо-краєзнавчі дослідження екосистем від с. Семаки до смт. Любеч на крейдяні відслонення Новгород-Сіверського району, взяли участь у проведенні Міжнародної наукової конференції «Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату»

ІІІ. Діяльність вел у сфері освіти для збалансованого розвитку

Всеукраїнська екологічна ліга реалізує на практиці Стратегію освіти для сталого розвитку ЕЄК ООН у сфері розроблення та впровадження відповідних освітніх програм для навчальних закладів та громадських організацій. Активісти продовжують впровадження освітнього модуля «Основи стратегії сталого розвитку» в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій РІО у національну політику України».

12–13 квітнявідбувся ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку». Організатори Форуму: Всеукраїнська екологічна ліга, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. Ключова тема цього року «Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року: завдання освіти щодо її реалізації».

Учасники Форуму долучились до активних обговорень щодо стратегічного бачення, керівних принципів та векторів Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року, кращих прикладів реалізації принципів освіти для збалансованого розвитку в усіх освітніх ланках. 

Для бібліотекарів Тернопільської, Закарпатської, Черкаської, Волинської, Херсонської, Харківської, Хмельницької областей проведено семінари-тренінги «Еколого-просвітницька діяльність у бібліотечній сфері».ВЕЛ безкоштовно передала обласним, районним та міським бібліотекам цих областей 944 примірників третього тому Екологічної енциклопедії та комплекти літератури екологічного спрямування.

Члени Дніпропетровської ОО ВЕЛ взяли участь у Міжнародному науковому симпозіумі «Неделя эколога – 2017» (м. Кам’янське), круглому столі, присвяченому «Дню Довкілля» і «Дню землі», у роботі Комплексної експедиції ДНУ ім. О. Гончара в науково-навчальному центрі «Присамарський біосферно-біогеоценологічний стаціонар ім О. Л. Бельгарда», Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку водного господарства».

Членами Тернопільської ОО ВЕЛ проведено круглий стіл на тему «Проблеми безпритульних тварин в умовах урбанізованого суспільства» (04.10.2017 р.) спільно з Тернопільським обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Тернопільським відділенням МАН.

IV. Співпраця з органами влади, бізнесом, громадськими та політичними організаціями

Всеукраїнська екологічна ліга співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:

- за ініціативи ВЕЛ на засіданні Комітету розглядаються актуальні екологічні проблеми, питання реформування природоохоронної галузі, функціонування об’єктів природно-заповідного фонду України, поводження з відходами, екологічної безпеки;

- експерти ВЕЛ взяли участь у підготовці та проведенні засідання Комітету «Екологічні проблеми Донбасу» та круглого столу «Впровадження Закону України «Про ратифікацію протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів» та використання екологічного податку»;

- юристи ВЕЛ готують і вносять на розгляд Верховної Ради України зміни та пропозиції до природоохоронного законодавства відповідно до європейських директив, зокрема:

- «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо поєднання економічної, соціальної та екологічної складових у програмах розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць)»;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат»;

- «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища)».

21 червняза участю експертів ВЕЛ відбулось засідання Постійної комісії з питань екологічної політики Київської міської ради, на якому було розглянута проблема вирішення питання поводження з небезпечними відходами у столиці України через пожежу у складському приміщенні Державного підприємства «Органічна хімія» Національної Академії наук України», необхідність утилізації залишків ртуті на Київському заводі хімікатів «Радикал» та стихійних звалищ ртутьвмісних ламп, отруєння водних об’єктів м. Києва пестицидами.

20 жовтняза участю експертів та активістів ВЕЛ у приміщенні Верховної Ради України відбулось засідання круглого столу «Впровадження Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів» та використання екологічного податку».

У заході брали участь представники усіх регіонів України: голови сільських та селищних рад, міські голови, представники центральних органів виконавчої влади, директори департаментів, управлінь екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій, представники бізнесу, громадськості, наукових установ, депутати сільських, районних, міських, обласних рад та народні депутати України.

За сприяння Всеукраїнської екологічної ліги було відновлено роботу Департаменту екології та природних ресурсів у структурі Хмельницької обласної державної адміністрації. У вересні 2017 р. рішенням Голови обласної державної адміністрації Департамент екології та природних ресурсів було приєднано до Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, тим самим поставлено під загрозу втрати набутого досвіду реалізації екологічної політики в регіоні та значного зниження рівня охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Протягом вересня–жовтня за ініціативою та сприяння ВЕЛ, голови постійних комісій обласних рад направили до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи звернення з проханням залишити екологічний податок на місцях для реалізації природоохоронних заходів з урахуванням існуючих актуальних екологічних проблем відповідної області. 

1 вересняза ініціативною ВЕЛ відбулося засідання Національної екологічної ради України, за результатами якого направлено пропозиції до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо перспектив впровадження в Україні Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції та створення Національного реєстру викидів і перенесення забруднювачів.

Голову обласної організації Ю. І. Грицана обрано заступником голови науково-технічної екологічної ради при департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.

Проведено тематичне розширене засідання Наукової ради Тернопільської ОО ВЕЛз питань роботи зі зверненнями громадян міста Тернополя щодо поширення неприємного запаху в окремих мікрорайонах (12.10.2017 р.). Підготовлено і направлено звернення до Державної екоінспекції у Тернопільській області та Головного управління держпродспоживслужби в Тернопільській області щодо цієї проблеми.

Членами Херсонської ОО ВЕЛ створено науково-громадську раду з питань протидії забрудненню природного середовища спільно з вченими Херсонського державного університету та ініційовано створення громадської організації-партнера «Рада пацієнтів» для спільного розроблення теми «Екологія здоров’я».

Члени Харківської ОО ВЕЛ взяли участь у семінарі-тренінгу «Правове регулювання, івентаризація та екологічно безпечне поводження з поліхлорованими дифенілами (ПХД) в Україні» та засіданні установчих зборів басейнової ради р. Сіверський Донець. 

V. Видавнича діяльність

Протягом року Лігою підготовлено та передано до друку періодичні видання: науково-популярний екологічний журнал «Екологічний вісник», збірка «Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги», реферативний журнал «Екологія», а також інформаційні матеріали (брошури, буклети, збірки):

 1. видається щомісяця бібліотечка ВЕЛ (передплатний індекс 9523);
 2. раз на два місяці видається журнал «Екологічний вісник» (передплатний індекс 01154);
 3. один раз у квартал Реферативний журнал «Екологія» (передплатний індекс 9882);

Голова Наукової ради Донецької ОО ВЕЛ Бурковський О. П. – один з авторів брошури «Степові ландшафти Донецької та Луганської областей».

Всеукраїнською екологічною лігою впродовж 2017 року підготовлено та видано такі наукові видання, зокрема:

 1. «Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (м. Київ, 12–13 квітня 2017 р.);
 2. «Енергоефективна школа: матеріали Всеукраїнської конференції» (м. Київ, 21–22 вересня 2017 р.);
 3. «Основи виживання. Навчальний посібник / В. К. Терлецький» (Луцьк, 2017 р.);
 4. «Практичні роботи з екології. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк» (Вінниця, 2017);
 5. «Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / М.О. Клименко, В.Г. Петрук, Л.В. Клименко, Н.В. Гнілуша» (Вінниця, 2017);
 6. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Екологічна політика як пріоритетна складова стратегії збалансованого розвитку Вінницької області: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2017. – 69 с.
 7. Заповідні куточки Вінниччини: презентаційний фотоальбом / Під заг. ред: М. Ткачука, упорядники: О. Матвійчук, Л. Голунова, О. Мудрак, О. Швець, А. Магера, В. Фінклер, Л. Горбенко, Т. Лотоцька. – Вінниця, ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 100 с.
 8. Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології) : навч. посіб. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, І. М. Борщевська [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 273 с.
 9. Торфово-земельний ресурс Північно-Західного регіону України : монографія / С. Т. Вознюк, В. С. Мошинський, М. О. Клименко [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2017. – 117 с.
 10. Клименко М. О. Екологія рослин. Лабораторний практикум : навч. посіб. / М. О. Клименко, І. М. Борщевська. – Рівне : НУВГП, 2017. – 147 с.
 11. Клименко М. О., Бєдункова О. О. Біоіндикація стану гідроекосистем за морфологічними та цитогенетичними характеристиками гомеостазу риб: монографія / М. О. Клименко, О. О. Бєдункова. – Рівне : НУВГП, 2017. – 302 с.
 12. Збірник матеріалів IV Міжнародного молодіжного Конгресу «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування», (Львів, 177 с.);
 13. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Водопостачання та водовідведення, проектування, будова, експлуатація, моніторинг”, (Львів, 97 с.);
 14. «Методичні рекомедакції для проведення занять з енергоефективності у школах / Укладачі: Н. М. Фоміна, Л. В. Довгаль» (Черкаси, 2017);
 15. «Просвітницька місія публічної бібліотеки як фактор розвитку екологічної культури юнацтва /Комун.закл. «Обласна бібліотека для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкаської облради; авт. Н. М. Філахтова / відп. за випуск: Н. М. Фоміна, О. А. Федоренко» (Черкаси, 2017 р.).

Членами Чернівецької обласної організації ВЕЛ започатковано видавництво газети «Охорона довкілля», на сторінках якої висвітлюються актуальні проблеми сьогодення.  

Тематичні випуски Бібліотеки Всеукраїнської екологічної ліги:

- Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект);

- Поводження з відходами в Україні;

- Директива ЄС про оцінку і управління ризиками затоплення;

- Директива ЄС про очищення міських стічних вод;

- Проблеми збереження та відтворення лісів України;

- Енергозбереження. Уроки та позакласні заходи;

- Природно-заповідний фонд України;

- Рамкова Директива про морську стратегію;

- Збалансований розвиток населених пунктів.

Видання ВЕЛ розповсюджуються під час проведення екологічних тижнів, круглих столів, конференцій, форумів.

VІМіжнародна співпраця та проектна діяльність

Участь у міжнародних проектах дає можливість Всеукраїнській екологічній лізі покращувати стан навколишнього середовища, робити внесок у його захист на глобальному рівні, долучатися до розроблення важливих стратегічних документів, практично впливати на процес прийняття управлінських рішень, інформувати та залучати громадян до розв’язання екологічних проблем на глобальному та місцевому рівні.

6.1. Проект ГЕФ/ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні»

Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору відновлюваних джерел енергії, а особливо зараз, коли виникла висока залежність країни від імпортних енергоносіїв.

З метою стимулювання використання біомаси у тепло- та гарячому водопостачанні та запровадження в регіонах України кращих практик використання біоенергетичних технологій.

У рамках цього проекту було визначено 7 пілотних регіонів (Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська, Житомирська, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області) для впровадження використання біоенергетичних технологій у муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні шляхом оцінки енергетичного потенціалу з подальшим розробленням та затвердженням в установленому законодавством порядку відповідних регіональних програм. 

Для розроблення регіональних програм з розвитку біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні були залучені національні та регіональні експерти у цій сфері разом з фахівцями обласних державних адміністрацій.

Цілі та завдання Регіональних програм повністю відповідають вимогам Директиви 2009/28/ЕС щодо заохочення використання енергії з відновлюваних джерел, метою якої є досягнення показника 20% енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому споживанні енергії ЄС до 2020 року, та пріоритетам Енергетичної стратегії України до 2030 року, зокрема щодо зменшення споживання природного газу, збільшення використання альтернативних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів.

Протягом 2017 року у Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях прийнято обласними радами відповідні регіональні стратегії.

Протягом 2017 року у всіх пілотних областях проведено тематичні круглі столи, на яких було обговорено особливості областей та їхній потенціал для використання біомаси в сфері тепло- та гарячого водопостачання.

6.2. Проект «Cherkasy Green Energy»

6–8 жовтня проведено тренінг з проведення занять з енергоефективності у школах в рамках проекту «Cherkasy Green Energy» на базі Інформаційно-просвітницького центру «Екологічна варта» (с. Виграїв, Черкаська область). Організаторами виступили: ВЕЛ, Черкаська ОО ВЕЛ, Черкаська МО ВДС «Екологічна варта», Черкаська ОО НМЦ «Екологічні ініціативи», Спілка винахідників Черкащини, Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

В програмі тренінгу працювали 2 секції: Енергоефективність та енергетична безпека України; Енергетичний аудит у школі та розробка плану змін.

6.3. Проект ПРООН/ГЕФ «Інтеграція конвенцій Ріо у національну політику України»

 З підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, Україна прийняла зобов’язання адаптувати існуючі національні та регіональні програми та нормативи до стандартів, які існують в країнах ЄС, з урахуванням 17 глобальних цілей сталого розвитку. На жаль, стратегічне екологічне планування а визначення пріоритетів екологічної політики залишаються значною проблемою для органів влади в Україні як на державному, так і на регіональному рівнях. 

Голова ВЕЛ Т. Тимочко є членом робочої групи із розроблення проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. 

Активісти та науковці ВЕЛ брали участь у розробленні проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Національного плану дій із впровадження Стратегії та регіональних Консультаціях щодо проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року.

4 грудня відбулась Всеукраїнська конференція «Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні» за підтримки ПРООН в Україні. Метою конференції є представлення результатів проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», який впроваджувався у 2014–2017 pоках. Проект підтримує Україну у виконанні своїх міжнародних зобов’язань відповідно до вимог трьох Конвенцій Ріо – Конвенції про охорону біорізноманіття, Конвенції про боротьбу з опустелюванням та Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, а також у вирішенні глобальних екологічних проблем, які впливають на соціальне та економічне благополуччя країни. 

Під час конференції відбулись активні обговорення стратегічних документів, аналітичних звітів та інформаційно-освітніх матеріалів, підготовлених в рамках проекту, а також досвіду реалізації проектів, кращих практик, спрямованих на розбудову потенціалу впровадження Конвенцій Ріо та засад сталого розвитку в Україні. Конференція стала майданчиком для обговорення бачення подальших ініціатив, які сприятимуть впровадженню Цілей сталого розвитку в Україні.

6.4. Сприяння відновленню Сходу України на засадах збалансованого розвитку

Всеукраїнська екологічна ліга здійснила громадську інвентаризацію екологічно небезпечних об’єктів на Сході України

6 червняза ініціативою Всеукраїнської екологічної ліги відбулося засідання Національної екологічної ради України (НЕРУ) присвячене екологічним наслідкам воєнних дій на Сході України.

У засіданні НЕРУ взяли участь представники Міністерства оборони України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства агарної політики та продовольства України, Ради національної безпеки і оборони України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України та Держекоінспекції у Донецькій області, Державного агентства лісових ресурсів України, а також інших органів виконавчої влади, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту географії НАН України, Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, науковці, представники всеукраїнських громадських організацій та засобів масової інформації.

На заході розглядали питання: чинники негативного впливу на довкілля внаслідок воєнних дій, пожеж, мінування територій; порушення геологічного середовища, забруднення атмосферного повітря та водних ресурсів, знищення рослинного покриву й тваринного світу – загрози для природних екосистем; аналіз екологічної ситуації та прогноз ризиків на непідконтрольній території; стан екологічно небезпечних об’єктів; перспективи відновлення природних екосистем, збереження лісів і біологічного різноманіття та раціональне використання водних ресурсів; стан об’єктів ПЗФ та розвиток екомережі; поводження з відходами: впровадження інтегрованої системи; напрямів подолання екологічних наслідків воєнних дій на Сході України.

В розділі "Наукові дослідження та експертизи":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи